top of page

O   N A S

Jesteśmy chrześcijanami, którzy wierzą w osobistą relację z Bogiem przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa

i doświadczenie Ducha Świętego. Uznajemy nadrzędną rolę Pisma Świętego jako autorytetu w sprawach wiary i życia chrześcijanina oraz praktykujemy chrzest w wieku świadomym. Wierzymy, że zbawienie jest niezasłużonym darem łaski Boga przyjmowanym przez człowieka osobistą, ufną wiarą w zbawcze dzieło odkupienia z grzechów, dokonane przez ofiarę Jezusa Chrystusa.

2020-09-06 KChB-Rabka.jpg
About

Z A P R A S Z A M Y

Ew Jana - studium.jpg
Contact
PLAKAT Chrz to nie rel - wyd II (1-1).jpg
REKLAMA - ebook (RB-S).jpg
Image by John Price

Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,

przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca.     Hebrajczyków 4,12

KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Wspólnota w Rabce-Zdroju

Nabożeństwo: niedziela, godz. 10:30 
Spotkanie modlitewne: czwartek, godz. 18:00
bottom of page